Om oss


Kemax tillverkar pressverktyg som hjälper dig till en bättre ekonomi och lönsamhet. Vi har en kvalificerad och kompetent personal, en avancerade maskinutrustning och disponerar stora, moderna lokaler. Flertalet av våra kunder är underleverantörer till nationellt och internationellt ledande produktägare. 


Vår utveckling i korthet

1985 KJ:s Mekaniska startas

1994 Startar KEMAX

1997 Investerar i egenfastighet på Bergsätter Industriområde

1998 Bygger ut fastigheten

2001 Köper Åmåls Verktygsindustri

2002 Investerar i flera NC-maskiner

2003 Investerar i 5-axlig höghastighetsfräs

2004 Investerar i i större bäddfräs och provpress 800 ton

2005 Säljer Åmåls Verktygsindustri

2007 Investerar i större trådgnist

2008 Investering i höghastighetsfräs, 3-axlig, 18.000 varv

2010 Investering i ny flerop maskin

2012 AGD Management AB ny ägare till Kemax

2014 Investering av ytterligare en trådgnist

2016 Robert Svanström  och Kenth Jansson nya ägare till Kemax

2017 Investerar i en ny Planslipmaskin

2018 Investerar i Solid Works