Välkommen till Kemax!

Kemax affärsidé är att konstruera och tillverka pressverktyg, följdverktyg och specialmaskiner som medverkar till ett effektivt produktionsflöde och resursutnyttjande till ett så lågt pris som möjligt med den bästa tekniska utrustningen. 

Kemax består idag av 12 stycken mycket kvalificerade medarbetare. Deras kompetens tillsammans med vår avancerade maskinutrustning har givit oss många intressanta uppdragsgivare. Vi jobbar idag i stora moderna lokaler. Vi arbetar övervägande med krävande uppdragsgivare. De flesta av våra kunder är underleverantörer till nationellt och internationellt ledande produktägare och finns i huvudsak inom bil-, elektronik-, bygg- möbel- och vitvaruindustrin.

VÅRA TJÄNSTER

Konstruktion och tillverkning av avancerade pressverktyg samt service och underhåll.

FÖRETAGET

Startades 1985 och har sedan dess skaffat sig en lång och gedigen kompetens inom pressverktygsindustrin.

KVALITÉ

Vi jobbar enligt en fastställd verksamhetshandbok i enlighet med ISO 9001.

Kemax tillverkar pressverktyg som hjälper dig till en bättre ekonomi och lönsamhet. Vi har en kvalificerad och kompetent personal, en avancerade maskinutrustning och disponerar stora, moderna lokaler.